Këshilltarët në Komunën e Tetovës morën gjithsej mbi 100.000 euro ‘paushall’ në vitin 2019

Ata nuk paguhen si përfaqësuesit e parlamentit, por anëtarët e këshillave bashkiakë nuk mund të ankohen për shumat e mëdha që marrin për të marrë pjesë në seancat. Sipas hulumtimit të kryer nga Qendra për Komunikime Civile mbi shumën e shumave mujore të paguara këshilltarëve komunalë dhe kryetarëve të këshillave, në vitin 2019 në rajonin e Tetovës shumat më të mëdha u morën nga këshilltarët nga Këshilli i Komunës së Tetovës.

“Për të gjithë 31 këshilltarët dhe kryetarin e këshillit nga buxheti komunal për vitin 2019 ishin ndarë 6,382,584 denarë ose 103,785 euro. Secili këshilltar mori 16,993 denarë nga seanca e mbajtur, ndërsa kryetari i këshillit 22,092 denarë. Në vitin 2019, Këshilli i Komunës së Tetovës mbajti 13 seanca. Në krah të Tetovës, sipas shumës së parave të paguara për shuma paushallë, është Komuna e Bogovinës me 18,934 denarë secila për 19 këshilltarët, për të cilat 3,373,284 denarë ose 54,850 euro ishin ndarë nga buxheti i Komunës për 14 seanca. Nga komunat në rajonin e Tetovës, më pak para nga buxheti komunal për këtë qëllim u ndanë në Komunën e Jegunovcës, ku në total ishin paguar vetëm 2,104,788 denarë ose 34,224 euro. Në nivelin shtetëror, 1319 këshilltarë dhe kryetarë të Këshillave për vitin 2019 u paguan më shumë se 215 milion denarë ose mbi 3.5 milion euro. Më të lartat janë shumat paushallë të këshilltarëve nga Qyteti i Shkupit të cilat arrijnë në 24,276 denarë dhe paga e kryetarit të Këshillit ishte 31,559 denarë “, thuhet në hulumtimin e Qendrës për komunikime civile.

Reklame

Shuma e tarifës mujore varet nga numri i banorëve në Bashki dhe përcaktohet si përqindje e pagës mesatare në vend. Presidentët marrin një shumë prej 30% më të lartë se këshilltarët. Një kusht për të paguar një shumë të pashmangshme është mbajtja e të paktën një seance të Këshillit Bashkiak në muaj./sdk.mk transmeton tetova1