Kompania ndërkombëtare ‘LEAR Corporation’ ka dhënë donacion 5000 maska për komunën e Tetovë (FOTO)

Me datë 04.06.2020 kompania ndërkombëtare ‘LEAR Corporation’ ka dhënë donacion 5000 maska mbrojtëse për komunën e Tetovës.

Këto mjete do të përdoren kryesisht për shërbimet komunale, punonjësit e higjienës komunale, Njësisë territoriale kundër zjarrit si dhe NP Parkingu i Qytetit, që gjatë kryerjes së obligimeve të punës janë më të ekspozuar ndaj kontakteve të ndryshme si dhe rrezikut ndaj covid19.

Reklame