Komuna e Studeniçanit dërgon në stërvitje dimërore mundësat e KM Studeniçani (FOTO)

55

Komuna e Studeniçanit dërgon në stërvitje dimërore mundësat e KM Studeniçani

Me mbështetje financiare nga Komuna e Studeniçanit, mundësit pranë Klubit të Mundjes “Studeniçani” dhe trajnerët e tyre dërgohen në stërvitje dimërore në Malin Kitka, Komuna e Studeniçanit.

Me këtë rast të gjithë mundësave ju dëshirojmë çaste të mira gjatë stërvitjeve dhe të dalin sa më të përgaditur për ballafaqim në terene sportive.