Komuna e Zhelinës: Skender Rexhepi m ashtrues i klasit parë

Për hire të së vërtetës, për të qartësuar amullinë e krijuar në opinionin publik, nga ana e eksponentit të Alternativës, z.Skender Rexhepi, në debatin e mbrëmshëm në “Rruga Drejt”, reagojmë ashpër dhe demantojmë deklaratën e pabazë, i cili në mungesë të informacioneve flet pa fakte kinse komuna e Zhelinës nuk ka aplikuar me ndonjë projekt konkret në thirrjet e Ministrisë së Kulturës. Konsiderojmë se deklaratat e tilla janë tendencioze dhe forma më e mirë për të fshehur qasjen selektive të Ministrisë së Kulturës, karshi komunës së Zhelinës.

Në mbledhjen e 165-të të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, që u mbajt në Tetovë, më datë 12.11.2019, ora 19:00, me ftesë të Kryeministrit të RMV-së, si përfaqësues nga Komuna e Zhelinës nënvizuam problemet dhe pengesat burokratike që hasim në raport me institucionet në nivel qendror. Gjatë diskutimit, ngritëm shqetësime në lidhje me qasjen jokorrekte të Ministrisë së Kulturës.

Reklame

Nga përfaqësuesi i Komunës së Zhelinës drejtuar Ministrisë së Kulturës, këto ishin pikat që u paraqitën dhe ngelën pa përgjigje:

-Në vitin 2018, në bashkëpunim me shoqatën për kulturë “ADRION”, në Ministrinë e Kulturës, Komuna e Zhelinës aplikoi për mbështetje financiare për “Festivalin e Trashëgimisë Kulturore” në vlerë prej 3 000 000,00 den. Përgjigje NEGATIVE

– Më datë 25.06.2019, me nr rendor 09-690/3, Komuna e Zhelinës sërish dërgoi kërkesë për mbështetje financiare në Ministrinë e Kulturës për edicionin e dytë të “Festivalit të Trashëgimisë Kulturore”.Për të njëjtën, morrëm dy përgjigje negative (24.07.2019, 12.08.2019)

– Më datë 10.07.2019, me nr 11-757/1, kemi aplikuar me projekt themelor për Qendër për Kulturë të emëruar në bazë të projektit si ” Qendër Rinore”, me 30.07.2019 sërish përgjigje NEGATIVE

-Më datë 17.10.2019, me nr 09-1181/1, shkresë deri te Ministria e Kulturës për planifikime buxhetore për Qendrën e Kulturës dhe “Festivalin e Trashëgimisë Kulturore” , tanimë PËRGJIGJEN E DINI TË GJITHË…NEGATIVE.

Në prezencë të kryeministrit, theksuam se me një projekt të ngjashëm për “Festivalin e Trashëgimisë Kulturore” dhe me bashkëorganizatorë të njejtë (e njëjta shoqatë që ne kemi organizuar projektin), aplikoi edhe një komunë tjetër, ndonëse me një program më të mangët, Ministria e Kulturës e mbështeti pozitivisht, duke i siguruar mjete financiare.

Vlen të theksohet se çdo shkresë nga ana e komunës së Zhelinës, është dërguar në gjuhën shqipe ose në dy gjuhësi, ndërsa nga ana e Ministrisë së Kulturës kemi pranuar shkresa vetëm në gjuhën MAQEDONASE.

Në mbledhjen në fjalë ia bëmë me dije Kryeministrit z. Zoran Zaev, se Komuna e Zhelinës me mbi 30 000 banorë është komuna e vetme që nuk ka një Qendër për Kulturë apo Qendër Rinore, dhe komuna e vetme që nuk jemi në listën e investimeve kapitale nga ministria në fjalë.

Në këtë mbledhje të Qeverisë, Kryeministri z. Zoran Zaev, këshilloi Ministrinë e Kulturës të merren në konsideratë kërkesat reale të Komunës së Zhelinës dhe të planifikohen në buxhetin e ardhshëm të kësaj ministrie