Kryeministri italian: Nga 4 maji merr fund bllokimi dhe njerëzit mund të kthehen në punë

“Nuk do të jenë të gjithë të lirë” është shprehur kryeministri Conte, por ne duhet të rifillojmë, për të mos vd ekur.

Ne duhet të fillojmë ta mbajmë nën kontroll kurbën e infeksionit. Përditësimi i vazhdueshëm i informacionit nga territoret do të jetë thelbësore për të menaxhuar fazën 2 në kushte paraprake maksimale. Këto janë fjalët që kryeministri ka thënë gjatë dhomës së kontrollit me Rajonet dhe autoritetet lokale duke sqaruar pozicionin e qeverisë pak më mirë, por nganjëherë ajo vazhdon të duket mjaft e rëndë.

Merr fund bllokimi

Koncepti është: bllokimi nuk mund të vazhdojë, ne duhet të rifillojmë aktivitetet, por në mënyrë të sigurt, dhe për këtë arsye me diferencimet e nevojshme. Nëse nuk fillojmë përsëri, do të ketë dë me serioze në ekonominë e vendit, e cila rr ezikon të kër cënojë strukturën sociale dhe ekonomike.

Nga 4 maj, ka shumë të ngjarë, ata mund të rihapin prodhimin, ndërtimin, shërbimet personale dhe disa aktivitete tregtare. Natyrisht, në përputhje me protokollin e sigurisë të nënshkruar në atë kohë, “që mbetet busulla jonë” nënvizon Conte. Një ndërhyrje në të cilën qeveria duhet të punojë akoma.

Nuk është një menu e këndshme dhe e organizuar, ka akoma punë për të bërë.
2.7 milion italianë kthehen në punë

Një rihapje e mundshme e këtyre aktiviteteve do të sillte në maksimum 2.7 milion punëtorë përsëri në punë nga 4 maj, sipas vlerësimeve të para të task forcës të udhëhequr nga Vittorio Colao. Në realitet, vëllimi i punëtorëve do të arrinte në 3.8 milion, por nga këto ne duhet të zbrisim, sugjerojnë ekspertët, punëtorët në punë të zgjuara dhe ata që për arsye mjekësore ose moshë do të ishte më mirë të mos ktheheshin në punë. Numri madje mund të jetë më i ulët sepse, vë në dukje grupi i task forcës, “një numër ndërmarrjesh tashmë kanë rifilluar të punojnë me një shmangie prefekturale”.

Rishikimi i transportit

Rihapja e aktiviteteve ekonomike në mënyrë të pashmangshme përfshin një “lëvizje të njerëzve që me siguri do të kenë një mundësi kontakti më domethënëse sesa ajo aktuale”. Sa i përket marrëdhënies midis 2.7 milion punëtorëve në sektorin e prodhimit dhe ndërtimit dhe përdorimin e transportit publik, task forca parashikon se si nuk do të jetë më numri i atyre që mund të përdorin linja publike për të arritur në kompanitë e tyre, ato do të ishin jo më shumë se 15% dhe në çdo rast “jo të tilla që të vendosnin transportin lokal nën stres”.

Si do të veprojë qeveria

Për këtë arsye, qeveria do të duhet të mbajë kurbën nën kontroll, në mënyrë që të mos kthehet prapa një pragu të caktuar dhe të vendosë mekanizma të paracaktuar në mënyrë që kur ngjitja në një zonë të caktuar të rritet, të jetë e mundur të ndërhyhet në bazë të një plani të paracaktuar kombëtar.

Kur një zonë tregon një rritje të infeksionit për shkak të përfundimit të bllokimit, mund të zbatohet një plan “i cili tashmë do të kishte numrat e azhurnuar të objekteve shëndetësore lokale që do të mbyllnin rubinetin”. Me fjalë të tjera, Conte ka shpjeguar se është e nevojshme që të ketë një “ndërhyrje që në mënyrë të synuar vepron vetëm në atë zonë që kthehet për të treguar raste kritike”. Për këtë arsye, ai do të përfundonte fjalimin duke thënë se është e rëndësishme që “të ketë ndarje të autoriteteve lokale”, duke marrë parasysh që “nuk mund të kthehet prapa ose të imagjinohet një ndërhyrje fizarmonike”.