Kryetari i Komunës së Plasnicës u siguroi banorëve mbi 10 mijë maska ​​mbrojtëse dhe doreza

Ekipet mobile gjatë ditë së djeshme dhuruan 10 000 maska ​​mbrojtëse dhe doreza në Komunën e Plasnicës, donacion nga kryetari Ismail Jahoski.

Të gjitha grupet e rrezikuara, të moshuarit dhe të sëmurët, të sëmurë kronikë dhe familjet e personave me aftësi të kufizuara, do t’u dhurohet ndihmë ushqimore në të njëjtën kohë.
Ky lloj donacioni do të zbatohet vazhdimisht për sa kohë që zgjat gjendja e virusit të koronës.

Reklame

Shpërndarja filloi nga stafi i administratës komunale, dhe maska ​​mbrojtëse dhe doreza shpërndahen edhe në klinikën lokale të Plasnicës dhe iu jan siguruar të gjitha pajisjet e nevojshme për punë.

Kryetari Jahoski dhuroi 10 000 maska ​​dhe doreza për banorët e Komunës Dolneni dhe 7 000 të tjera për banorët e Komunës Brod Makedonski, përfshirë Qendrën Shëndetësore.

“Të gjithë duhet të kontribuojmë në zvogëlimin e përhapjes së koronavirusit. Ky nuk është një donacion por ndihmë në momentet kur është më e nevojshme. Është e rëndësishme që të gjithë të jemi të vetëdijshëm dhe të përgjegjshëm dhe të qëndrojmë në shtëpi, duke zvogëluar kontaktet sociale në minimum. Rekomandimet për të mirën e të gjithëve duhet të respektohen, mbi të gjitha për të mirën e të dashurve tanë.

Tani duhet të ndihmojmë sa më shumë që të mundemi, dhe të ndihmojmë veten nëse ndjekim masat dhe rekomandimet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Qeverisë ”, tha kryetari Jahoski.
Komuna e Plasnicës është e vendosur në pjesën qendrore të Maqedonisë Perëndimore, ku ka katër vendbanime, Plasnica, Preglovo, Lisicani dhe Dvorci.