KSHZ: Deri në ora 19:00 jehona e votuesve është 45.77 për qind

Deri në ora 19:00 sipas të dhënave të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve jehona e votuesve është 45.77 për qind.

Zona zgjedhore numer 1: 47.38%  , Zona zgjedhore 2:  43.37%   ,Zona Zgjedhore 3: 51.51%  , Zona zgjedhore 4: 53.22% , Zona zgjedhore 5: 44.87 % , Zona zgjedhore 6: 35.46

Reklame