KSHZ: Jehona e votuesve deri në ora 17:00 është 38.78 për qind

Advertisment

Deri në ora 17:00, gjithsejtë kanë votuar 703 552 qytetarë apo 38.78 për qind e votuesve. Sipas njësive zgjedhore, njësia e katërt ka jehonën më të madhe të votuesve deri në ora 17:00, ndërsa jehonë më e ulët është regjistruar në njësinë 6 zgjedhore.

Njësia e Parë Zgjedhore 41.07% , Njësia e Dytë Zgjedhore 36.98% ,Njësia e Tretë Zgjedhore 43.85% ,Njësia e Katërt Zgjedhore 35.56% ,Njësia e Pestë Zgjedhore 43.99% ,Njësia e Gjashtë Zgjedhore 29.06%