KSHZ: Jehona e votuesve deri në ora 20:45 është 50.86 për qind

Deri në ora 20:40, gjithsejtë kanë votuar 922 678 qytetarë apo 50.86 për qind e votuesve. Dalje më e madhe është regjistruar në njësinë e katërt zgjedhore kurse dalja më e ulët është regjistruar në njësinë e gjashtë zgjedhore.

Njësia e Parë Zgjedhore 52.17% ,Njësia e Dytë Zgjedhore 47.97% ,Njësia e Tretë Zgjedhore 57 37% ,Njësia e Katërt Zgjedhore 59.79% ,Njësia e Pestë Zgjedhore 50.16%
Njësia e Gjashtë Zgjedhore 39.23%

Reklame