Ky tren shkonte prej Stambollit në Meken e Bekuar

861
#

Ky tren shkonte prej Stambollit në Meken e Bekuar.
Pjesë e mbetur nga treni i ndërtuar nga Sulltan Abdulhamidi (Allahu e pastë mëshiruar)!

/Arsim Gashi/