Lajmërim nga Ambasada e Gjermanisë në Shkup

Zyra konsullore dhe e vizave nga data 22 qershor 2020 do të fillojë përsëri me ofrimin e shërbimeve!
Fletë informacionin lihdur me respektimin e rregullave të higjienës gjatë vizitës në Ambasadë e gjeni këtu.

Viza
Edhe mëtej vlenë rregulli i posedimit të terminit të caktuar për të parashtruar kërkesë për vizë. Të gjithë terminet e anuluar për shkak të mbylljes së Ambasadës, me automatizëm do të riregjistrohen në mënyrë hronologjike.

Reklame

Konfirmimin e terminit të ri do ta merrni në kohë të duhur përmes emajlit. Për shkak të detyrimit të mbajtes së distancës dhe rregullave të higjienës, terminet dë të konfirmohen vetëm disa javë para datës së parashtrimit të kërkesës.

Si pasojë, koha e pritjes do të zgjatet. Prandaj Ju lutemi për mirëkuptim.
Ju lutemi mos u paraqitni perosonalisht ose përmes telefonit në Ambasadë dhe mos parashtroni kërkesa me shkrim.