Lëvizja Ilirida themelon degën e saj në Kërçovë

Dje në Kërçovë u festua dita e Mësuesit 7 Marsi dhe themelimi i degës së Lëvizjes Ilirida në Kërçovën legjendare.

Me rastin e themelimit të degës së Lëvizjes Ilirida, prezente ishte kryesia e kësaj lëvizje. Po ashtu ishte prezent edhe një numër i madh i qyteterëve, nga Kërçova dhe rethina.

Sipas statutit ishte plotsua kuorumu për themelimin e degës,dhe u zgjodhën organet udhheqëse , me kryetar z.Rushit Dalipi, zavendës kryeter z.Shkëndim Ipçja, sekretar z.Elvedin Azisi.

 

Degës së Kërçovës i dëshirojmë sukses në plasimin e ideologjisë federaliste,që në zgjedhjet e ardhshme të triumfoje,duke e përvetsuar elektoratin Kërçovar,me opsion popullor.