Masa të jashtëzakonshme në Shkup! Transporti publik falas, çmimi i parkingjeve dyfish më i lartë

Pasi ndotjes së lartë të ajrit në Karposh, Lisiçe dhe Tetovë kanë aktivizuar masat dhe rekomandimet urgjente të qeverisë, Qyteti i Shkupit ka njoftuar se masat do të hyjnë në fuqi në ora 18:00 dhe do të qëndrojnë në fuqi derisa ndotja të zvogëlohet nën pragun e alarmit, respektivisht 175 mg./m3.

Masat e jashtëzakonshme parashikojnë:

– Transport publik falas në autobusët shtetërorë dhe privatë.

– Ndërprerja e të gjitha aktiviteteve ndërtimore në vendet nën juridiksionin e qytetit të Shkupit.

– Kostoja e parkimit në parkingjet e qytetit është dyfishuar dhe nga tani deri në heqjen e masave emergjente.

– Kontroll i intensifikuar i vendeve të ndërtimit, gjegjësisht automjeteve që dalin nga vendet e ndërtimit duhet të kenë rrota të larë dhe të mbulohen me mbulesë për të kontrolluar pluhurin.

– Qyteti i Shkupit ka urdhëruan N.P. “Higjiena Komunale” që të vazhdojë me pastrimin intensiv të rrugëve të qytetit dhe bulevardeve që janë nën kompetencat e Qytetit të Shkupit dhe rekomandon komunat e Shkupit që të bëjnë të njëjtën gjë në rrugët që janë nën kompetencat e tyre.

– Qyteti i Shkupit shtrëngon kontrollin mbi autorizuesit për dërgesa përmes Inspektoratit të Qytetit të Shkupit.

– Apelohet deri tek punonjësit e qytetit të Shkupit, ndërmarrjet publike dhe institucionet e punës të udhëtojnë me autobusë të transportit publik.

– Kryetarët e komunave të qytetit të Shkupit u bëhet thirrje të intensifikojnë mbikëqyrjen dhe inspektimin mbi subjektet që menaxhojnë me mbeturinat e gomave dhe të vajrave.

– Kërkohet nga Ministria e Brendshme që të kufizojë trajnimin e drejtuesve të shkollave, nga nga 9:30 deri në 14:30 dhe pas orës 18:00.

– Qyteti i bën thirrje Ministrisë së Mjedisit, Inspektoratit Shtetëror të Mjedisit dhe komunave që të kryejnë kontrolle të zgjeruara mbi instalacionet nën kompetencat e tyre.

– Qyteti i Shkupit kërkon nga Ministria e Brendshme të forcojë kontrollet në lidhje me ndalimin e lëvizjes së automjeteve të rënda, destinacioni përfundimtar i të cilit nuk është Qyteti i Shkupit, kërkohet që të anashkalohet Shkupi, në përputhje me sinjalin e trafikut.

– Qyteti kërkon që Ministria e Brendshme të kryejë kontrolle në emetimin e gazrave nga automjetet e përfshirë në trafik.