MASH: Nga shtatori paga më të larta nga 10 përqind për të punësuarit në arsimin e lartë

“Punonjësit në arsimin e lartë nga shtatori do të marrin paga 10% më të larta dhe do të paguhen për punën e kaluar, të cilën vetëm disa nga institucionet e kanë paguar deri më tani, pasi Sindikata e Pavarur e Sindikatës për Arsim, Shkencë dhe Kulturë SONK nënshkroi marrëveshje kolektive për herë të parë me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës. Sindikata e Pavarur Akademike gjithashtu është përfshirë në marrëveshjen kolektive”.

Kështu thonë nga Ministria e Arisimit dhe Shkencës, prej ku shtojnë se me përfshirjen e Sindikatës së Pavarur Akademike në marrëveshjen kolektive, për herë të parë pas 30 vjetëve të pavarësisë së shtetit, profesorët drejtpërdrejtë negociojnë për të drejtat e tyre me ministrinë.

Reklame

“Sindikatat besojnë se kjo marrëveshje kolektive është jashtëzakonisht e rëndësishme për të drejtat e punëtorëve, përsa i përket zgjidhjeve për problemet sistemike që prekin punonjësit në sektor për vite, dialogu social dhe rregullimi i marrëdhënieve midis aktorëve të ndryshëm dhe njohja e asaj që është e rëndësishme në politikat e arsimit të lartë”.

“Me Marrëveshjen e re Kolektive, është bërë një hap në një drejtim pozitiv, për të realizuar kërkesat e dy viteve të para të planit pesëvjeçar të propozuar”, thonë nga MASH.

Ata presin përmirësime në të drejtat e të gjithë punonjësve dhe realizimin e kërkesave të vendosura plotësisht dhe se ato do të realizohen me një ritëm të përshpejtuar pas përfundimit të krizës shëndetësore me pandeminë.