Mos ardhja e diasporës dhe ndikimi në ekonominë e Pollogut

Visar Ademi

Më herët (në FB) kam analizuar se në Pollog industria e ahengjeve (dasmave) vetëm për një sezon (gjatë verës) gjeneron 250 mil Euro të hyra për bizneset e vendit.

Reklame

Rreth 300mil. diaspora investon edhe në ndërtimtari (shpija të reja, renovime etj) që e bën sektorin e ndërtimtarisë shumë të rëndësishëm në atë vend.

Rreth 100. 000 gurbetqar që vizitojnë vendlindjen harxhojnë minimum rreth 1.000 euro për shpenzime jetese për 10 ditë qëndrim në vend janë edhe 100mil të hyra tjera.

Dmth Pollogu dhe bizneset atje nga mosardhja eventuale e diasporës humbasin rreth 700mil Euro të ardhura të mos-arkëtuara vetëm për një sezon (1 muaj verë).
Dhashtë Zoti mos vazhdoj kjo krizë edhe sezonin dimrit se komunat e Pollogu lirisht mund të shpallin bankrot ekonomik dhe të mbyllin komunat.