Mos përdorimi i gjuhës shqipe, dëm për shqiptarët

Historia e gjuhës shqipe është historia e popullit shqiptar dhe identiteti i një kombi andaj duhet mbrohet me ligj por e njëjta nuk respektohet, kjo ndërlidhet drejtpërdrejti me nivelin e pa mjaftueshëm të arsimimit në shoqërinë shqiptare si në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut vlerëson Xhelal Zejneli.

XHELAL ZEJNELI – ALBANOLOG

Reklame

“Mos përdorimi i gjuhës standarde, normave letrare në përditshmëri por edhe në shkolla sjell dëme në popullin shqiptarë, vërshimi i fjalëve të huaja duhet të ndalet, por si zgjidhje e shoh revulicionin e menjëhershëm në sistemin arsimor”.

Zeneli shton se gjuha shqipe duhet të mbrohet me lig për shkak se historia e gjuhës shqipe është historia e vet popullit shqiptar.