MPB-ja me detaje për arre stimin e shkupjanit anëtarë të grupit “Bellanoca”

32

Policia parmbrëmë ka arre stuar Abdulla Sadiki, njërin nga anëtarët e grupit kri minel “Bellanoca”, që është vazhdimësi e aksionit paraprak para një muaji në Hasanbeg.

Sektori për punë të brendshme në Shkup, deri te PTHP-ja Shkup, ka dorëzuar padi pe nale kundër personit A.S (41) nga Shkupi për shkak dyshimeve të bazuara për kryerjen e veprave pe nale “përpunim dhe futjen e lëndëve nar kotike në treg”.

Më 11.06.2019, me urdhër gjyqësor, zyrtarët policor kanë kryer bastisje në një shtëpi dhe disa lokalitet tjera kundër personit A.S,

gjatë kontrollit janë gjetur dhe konfiskuar pis tolet “CZ 100” – 9mm, 10 fish ekë -9mm, 14 fishekë- 7,62mm, ko kainë, amf etaminë dhe disa gjëra tjera që janë përdorur për përpunimin e ko kainës.

 

Personi është privuar nga liria dhe është mbajtur në stacion policor, kanë njoftuar nga MPB-ja.

I arre stuari Sadiki, i ashtuquajtur Diki Bellanoca, është i afërm i vëllezërve Bekim dhe Ibrahim Jahja.