Mr. Hedibe Nesimi nga Forina me sukses e mbr ojti tezën e Doktoraturës

Advertisment

Në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi” në Fakultetin Juridik “Justiniani i Parë” në Shkup, Mr.HEDIBE NESIMI nga fshati Forinë, sot 16.10.2020 dita e Premte e mbrojti me sukses Disertacionin e Doktoraturës me titull :

“Idealizmi dhe Realizimi:koncepti për luftë dhe paq” para Komisionit në përbërje:

Reklame

Prof.Dr.Denko Maleski (mentor) ,Prof.Dr.Lubomir Fërçkoski (anëtar) mProf.Dr.Zoran Ilieski (anëtar) ,Prof.Dr.Nenad Markoviq (anëtar) ,Prof. Dr.Julija Bërsakoska Bazerkoska (anëtare)

Komisioni njëzëri solli vendim se Kandidatja Mr.Hedibe Nesimi me sukses e mbrojti tezën e Doktoraturës dhe fitoi titullin Doktoresha e Shkencave politike ndërkombëtare.