Naser Raufi, kandidat për postin Avokat i Popullit

Avokati Naser Raufi, i cili deri më tash ka marrë pjesë në shumë procese të mëdha gjyqësore, do të jetë ndër kandidatët kryesore për postin e Avokatit të Popullit, merr vesh gazeta KOHA.

Mandati i Ombudsmanit aktual, Ixhet Memeti, përfundon në dhjetor të këtij, mirëpo dispozitat ligjore parashohin që konkursi për këtë pozitë të shpallet tre muaj para përfundimit të mandatit. Mandati i Avokatit të Popullit është në kohëzgjatje prej tete vitesh. (koha.mk)