Ndëron jetë mjeku që shëroi të v arfërit pa pagesë gjithë karrierën e vet

Ndërroi jetë Mjeku më human i Dynjasë

Sot në qytetin Tanta të Egjiptit, ndërroi jetë Dr.Muhammed Mashali, vetëm pasi la pas vetës shembullin gati të papërsëritshëm të mjekut që tërë karrierën e vet i shëroi të varfërit pa pagesë!

Reklame

Dhe jo vetëm kaq, por edhe barnat që ju duheshin jua blente nga paratë e tij personale! Allahu të mëshiroftë e me xhenetin firdeus shume shumë të gradoftë, o Mjeku i Mjekëve të Dynjasë!