Në Dhjetor zgjedhje të parakohshme në dy komuna të Maqedonisë

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve sonte në seancë solli Librin e afateve për zgjedhjet e parakohshme për kryetar komune të Plasnicës dhe komunës së Shtip, të cilat duhet të mbahen më 13 dhjetor të vitit 2020.

Sipas Librit të afateve, Inspektimi publik në Listën zgjedhore fillon më 17 tetor dhe përfundon më 5 nëntor. Kandidimet për kryetar komune duhet të dorëzohen deri më 7 nëntor. Fushata zgjedhore fillon më 21 nëntor, ndërsa përfundon më 10 dhjetor. Nëse ka rreth të dytë, fushata zgjedhore përfundon më 24 dhjetor, ndërsa dita zgjedhore do të jetë më 27 dhjetor.

KSHZ e miratoi edhe Udhëzimin për votim të personave të cilët janë në karantinë shtëpiake për shkak të testit pozitiv të Kovid-19 ose të cilëve u caktohet masë e vetizolimit me vendim nga Inspektorati shëndetësor sanitar shtetëror.

KSHZ do të dorëzojë kërkesë deri te MPB për azhurnim të Listës zgjedhore, si dhe kërkesë deri te Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës për dorëzim të të dhënave për plotësim të këshillave zgjedhor.

KSHZ e miratoi edhe Udhëzimin për mënyrën dhe procedurën për vërtetim të çmimit të arritur mesatar dhe çmimit më të ulët për reklamim politik.

Zgjedhjet e parakohshme në Shtip dhe Plasnicë vijojnë prejse kryetarët e deritanishëm të komunave kaluan në pushtetin ekzekutiv, gjegjësisht pushteti ligjdhënës.