Në ditën e parë, mbi 300 paraqitje për regjistrim të filloristëve në Tetovë

Në shkollat fillore në Komunën e Tetovës janë parashtruar mbi 300 paraqitje për regjistrim në klasë të parë gjatë ditës së sotme të parë të konkursit të ri për regjistrim të filloristëve, informoi vetëqeverisja lokale e Tetovës.

Sipas administratës komunale, gjithsej 1.739 fëmijë të lindur në vitin 2014 deri në janar të vitit 2015 është paraparë të regjistrohen në klasë të parë në vitin shkollor 2020/2021.