Në fundjavën e parë janë organizuar më shumë se 100 dasma

Oda e Pavarur e Hotelierëve (OPH) informon se në fundjavën e parë, pasi Qeveria pas më shumë se 14 muaj lejoi organizimin e festimeve me protokolle të veçanta, u organizuan rreth 100 festime të këtij lloji.

Nga OPH informojnë se përkundër shumë logjikave dhe lëshimeve në protokollet e reja në të gjithë vendin, më shumë se 100 dasma dhe festa të tjera janë organizuar ose po organizohen.

OPH ka krijuar regjistrin e vet për dasma, festime dhe ahengjeve që e vë në dispozicion të të gjithë hotelierëve dhe objekteve hotelierike si dhe institucioneve shtetërore, odave, shoqatave që të mund të përmbushin kërkesat në pikën 7 të protokolleve për organizimin e dasmave, festave dhe ahengjeve./Telegrafi/