Nga 1 dhjetori, do të paguajmë më shumë për qese plastike – do të kushtojnë 15 denarë

Në seancën e sotme e Kuvendit të RMV -së u miratuan Ligji për Menaxhimin e Mbetjeve, Ligji për Paketimin dhe Menaxhimin e Mbeturinave të Paketimit, Ligji për Menaxhimin e Rrjedhave shtesë të Mbetjeve dhe Ligji për Përgjegjësinë e Zgjeruar të Prodhuesit për Menaxhimin e Rrjedhave të Veçanta të Mbetjeve.

Votimi për këto katër ligje vjen pasi Ligji për Menaxhimin e Baterive, Akumulatorëve dhe Baterive dhe Akumulatorëve të Mbeturinave dhe Ligji për Pajisjet Elektrike dhe Elektronike dhe Mbetjet e Pajisjeve Elektrike dhe Elektronike u miratuan nga deputetët në gusht të këtij viti.

“Përgatitja e ligjeve mori një kohë të gjatë, me pjesëmarrjen e ekspertëve ndërkombëtarë dhe vendas, përmes konsultimit me palët e interesuara, komunat, aktorët kolektivë dhe shërbimet shoqërore, OJQ -të dhe publikun, në mënyrë që të inkorporojnë nevojat e palëve të interesuara dhe të vendosin parimet e mbrojtjen të mjedisit në një sistem funksional që më në fund do të zbatohet siç duhet dhe në praktikë”, tha sot Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor Naser Nuredini.

Këto gjashtë ligje për menaxhimin e mbeturinave do të kenë një ndikim konkret tek qytetarët dhe kompanitë në vend. Ndër ndryshimet e shumta, nga 1 dhjetori 2021, qeset plastike që blejnë qytetarët në dyqane do të kushtojnë 15 denarë për copë, gjë që duhet të dekurajojë blerjen e produkteve të tilla që ndotin mjedisin. Tregtarët do të duhet të mbajnë shënime për fondet nga qeset plastike të shitura në baza tremujore, dhe tarifat do të duhet të paguhen në një llogari të veçantë të autoritetit mjedisor.

Gjithashtu, nga 1 dhjetori 2021, përdorimi i paketimit plastik të disponueshëm do të ndalohet në objektet e hotelierisë të vendosura në zonat e mbrojtura në vend.

E gjithë çështja ligjore për menaxhimin e mbeturinave është e gjerë, dhe Komisioni Evropian në Raportin e vitit të kaluar mbi përparimin e vendit tonë drejt BE -së kritikoi se ligjet për menaxhimin e mbeturinave nuk janë miratuar. Përkundër faktit se këto ligje u miratuan nga qeveria në fund të vitit të kaluar, shumica e paktë parlamentare e qeverisë dhe bllokada e Kuvendit të RMV vonuan miratimin e tyre.

“Dëgjimi publik duhet të caktohet pas përfundimit të periudhës së pushimeve verore, në mënyrë që të ketë praninë e të gjithë aktorëve përkatës”, kërkuan nga sektori joqeveritar në atë kohë.