Nga 9000 denarë për të pa punët dhe ata me mbështetje sociale

Pakoja e tretë e masave ekonomike ka të bëjë me revitalizimin, përmirësimin e ekonomisë dhe stimulimin e konsumimit dhe industrisë. Bëhet fjalë për masa të targetuara, ndihmë e drejtëpërdrejtë e shtetit edhe për qytetarët edhe për afarizmin, njoftoi sot kryeministri Oliver Spasovski gjatë prezentimit të pakos së tretë për mbështetje ekonomike. Ai tha se mbështeten të gjitha kategoritë edhe grupet sociale edhe bizneset. Pakoja e tretë e masave ekonomike përveç është është miratuar njëzëri në qeveri, ajo është edhe gjërësisht I mbështetur nga ekspertët, odat ekonomike, sindikatat. Bëhet fjalë për mbështetje të drejtëpërdrejtë financiare për rrtje të konsumimit, mbështetje e drejtëpërdrejtë afarizmit, bujqësisë, shpërblime për mjekët dhe personelit mjeksor në repartet e klinikave infektive.

Në pakon e re do të ndahen kartela pagesore në vlerë prej 9000 denarë për qytetarët e papunë si dhe shfrytëzues të mbështetjes së garantuar minimale financiare, njofton Europort.mk.

Reklame

“Vendosim kartela pagesore për qytetarët, për konsumim më të madh dhe zhvillim të veprimtarive ekonomike maqedonase. Në radhë të parë rreth 100 mijë qyyetarë të vendit tonë do të fitojnë kartelë pagesore në vlerë prej 9000 denarë për produkte dhe shërbime maqedonase. Kjo masë është e disponueshme për të gjithë personat e papunë, kërkues të punës që nuk kanë mbi 15.000 të ardhura mujore si dhe shrytëzues të ndihmës së garantuar minimale. Me këtë masë forcohet konsumimi vendor me fokus shërbimet dhe produktet vendore, rriten pagesat jo në kesh dhe me këtë ulet ekonomia gri. Por parasegjithash rritet fuqia konsumatore e qytetarëve dhe lehtësohet jeta në kushte krize. Kjo kartelë pagesore mund të shfrytëzohet vetëm për kompani, produkte dhe shërbime vendore dhe në periudhë të caktuar prej 30 ditëve. Vlera e kësaj mase është 16 miljon euro”, deklaroi kryeministri Oliver Spasovski.