Nga e hëna lëshohen ndihmat sociale në Maqedoni, por disa masa kujdesi

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale duke filluar nga e hëna do të kryejë pagesën etapore e ndihmës financiare në sportelet e bankave për shfrytëzuesit e të drejtave të ndihmës financiare të mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve.

Sigma Doors
Ndihma do të paguhet sipas radhës së përcaktuar sipas rendit alfabetik sipas shkronjës së parë të mbiemrit.

Pagesa etapore e të drejtave financiare nga mbrojtja sociale dhe të fëmijëve është bërë me qëllim të që shmanget turma para bankave dhe të mundësohet mbrojtje më e madhe e shfrytëzuesve të këtyre të drejtave, në kushte të rrezikut nga virusi Kovid-19.

Ministria e Punës dhe Politikës Sociale tregon se shfrytëzuesit të cilët përdorin kartela pagesore lidhur me llogarinë e transaksionit ku pagune të drejtat e mbrojtjes sociale dhe të fëmijëve, do të mund mjetet t’i grenë në bankomatet e bankave llogaritur nga e hëna.