Prej nesër hapen sportelet për pagesa te postat e Maqedonisë

Sipas marrëveshjes të nënshkruar midis Postës së Maqedonisë dhe Halkbak, e cila u zgjodh si banka përmes së cilës do të bëhet pagesa. Halkbank përmbushi obligimin ku thuhej se deri më 1 mars duhet të zbatojë sistemin për pagesën në postat e Maqedonisë.

“Pagesa do të bëhet me para në dorë te sportelet në postat e Maqedonisë. Provizioni do të jetë 35 denarë për të gjitha pagesat e faturave”, thonë nga posta.