NKP Tetova: Rregullohet ujësjellësi i Tetovës

PËRFUNDON SANIMI I DEFEKTIT NË LINJËN E LESHNICËS

Pas një pune intensive, punëtorë të ndërmarjes nga Ujësjellësi dhe Kanalizimi kanë arritur të rregullojnë defektin ne gypin fi-500, i cili si rezultat i rrëshqitjes së dheut ishte dëmtuar, duke marrë parasysh terrenin e papërshtatshëm dhe kushtet klimatike. Ju falemnderojmë për mirëkuptimin! Me respekt.
NPK TETOVA Tetovë