NPK “Tetova” në bashkëpunim me “Pakomak” sigurojnë 180 kontenjerë

Ndërmarrja Publike Komunale “Tetova” në bashkëpunim me kompaninë “Pakomak” sigurojnë 180 kontenjerë të cilat do të shpërnahen në disa pika të ndryshme në Tetovë.

“NPK “Tetova” Tetovë në bashkëpunim me kompaninë “Pakomak” ka siguruar 60 kontenjerë me madhësi prej 1.1 m3 dhe 120 kontenjerë me madhësi prej 120 l, të cilat do të shpërndahen në disa pika të ndryshme dhe të njejtat do t’ju shërbejnë qytetarëve për t’i hedhur mbeturinat në qytetin e Tetovës.

Reklame

#Kujdesemi” thuhet në njoftimin e NPK “Tetova”.