Osmani: Mediat kanë rol kyç në procesin zgjedhor

Zv. Kryeministri për Çështje Evropiane Bujar Osmani ka qëndruar në hapësirat e Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele si pjesë e vizitave në institucione përgjegjëse për implementimin e zgjedhjeve me qëllim – realizim të obligimeve për zgjedhje të drejta të lira dhe kompetitive si pjesë e agjendës evropiane të vendit.

Mediat dhe roli i tyre në procesin zgjedhor me qëllim që të sigurohen parakushte për zgjedhje të lira e demokratike si dhe fushatë e balancuar mediatike ishin temat që u diskutuan në takimin e Zv/Kryeministrit për Çështje Evropiane Bujar Osmani dhe drejtuesit e Agjencisë së Mediave.

Drejtori Zoran Trajçevski ka deklaruar se Agjencia e Mediave është e gatshme në aspektin teknik kadrovik dhe administrativ që t’i zbatojë aktivitetet gjatë kohës së zgjedhjeve.