Pagesa e pensioneve për muajin Nëntor fillon të ejnten

Advertisment

Qeveria e Maqedonisë në mbledhjen e sotme obligoi Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale t’i dorëzojë të dhënat te bankat deri më 25 nëntor. Më 26 nëntor, bankat duhet që pensionet përmes bankomatëve t’i ketë gati.

Për pensionistët që nuk kanë kartelë në banka pagesa e pensioneve do të bëhet sipas lartësisë së pensionit edhe atë: Për pensionistët që marrin pension deri në 11 mijë denarë pensionin mund ta marrin nga 26 nëntori, për pensionistët që marrin pension deri në 14 mijë denarë pagesa bëhet të martën, për pensionistët që marrin deri në 18 mijë denarë pagesa bëhet të hënën dhe për ata mbi 18 mijë denarë pagesa bëhet të martën.