Përse nuk i lejoni bijat tuaja të martohen me bitë tonë?

54
#

Martesa me të Krishterë! Prifti ortodoks në Ferizaj një rast e pyet hoxhën: Përse nuk i lejoni bijat tuaja të martohen me bitë tonë?

Besone ju Profetin tonë, siç e besojmë ne tuajin, dhe pastaj mund të martoheni me bijat tona! Mulla Sadria, një Myderris i shquar i Ferizajit, viti 1933. I.B.