Plá goset me ár mën e të atit 14 vjeçarja nga Shkupi

Në vajzë e moshës 14 vjeçare nga Shkupi është dërguar në Qendrën Emergjente në Klinikën e Shkupit, pasi është gjetur e pl agosur në shtëpinë e sajë.

ES 14 vjeçare është pl agosur me ár më zjarri në pjesën e kokës me ár mën e tipit “Cërvena Zastave” e cila ka qenë nën pronësi të babait SM (59).

Të lënduarën në shtëpinë e sajë e ka gjetur vëllai i sajë 19 vjeçarë, PS
Afër trupit të së lënduarës është gjetur edhe ár má. Kurse vajza ka marrë lëndime në pjesën e kokës.