Policë të parkuar në korsinë për çikleta, shqiptojnë gjo.ba për parregullsi!

53

Një makinë policie e parkuar në korsinë e biçikletave në bulevardin Koço Racin në Shkup, sot ka shqiptuar gjob.a për parregullsi në komunikacion.

Policët kanë qenë të parkuar përgjatë korsisë së biçikletave, ndërsa qytetarët të cilat kanë kaluar pranë tyre me biçikleta janë detyruar që të kalojnë në korsinë e makinave kështu duke rrezi.kuar jetën e tyre për mos tu ndeshur me policinë. Mirëpo, edhe pas këtij fenomeni policët kishin vazhduar të qëndrojnë të parkuar për të shqiptuar gj.oba, duke mos vr.arë mendjen se ishin pikërisht ata të cilët po thyenin ligjin shkruan sdk.mk.