Policët shqiptar nuk kërkojnë dëmshpërblim nga të ak uzuarit në protestat për rastin Mo nstra

Dy policët shqiptar të lënduara në protestat kundër vendimit për rastin “Mo nstra” nuk kërkojnë dëmshpërblim nga të aku zuarit Behar Dalipi, Besart Kalisi dhe Shaban Veseli të cilët u deklaruan se ndihen fajtor për veprën “pjesëmarrje në dhu në që kryen vepër penale”.

Sot ka nisur gjykimi kundër të ak uzuarve për protestat kundër vendimit gjyqësor në rastin Mo nstra.

Nga 7 të ak uzuar (Behar Dalipi, Artan Sadiki, Fabio Idrizi, Besart Kalisi, Shaban Veseli, Betim Kasami, Bashkim Sula) 5 janë prezent në sallën e gjyqit,

një i ak uzuar nuk është lejuar në sallë për shkak të temperaturës së lartë, ndërsa një i ak uzuar tjetër është i pakapshëm për organet e ndjekjes pe nale.

Në sallë janë të pranishëm edhe policët e dëmtuar në protesta.