Policia e Maqedonisë arr.eston 10 persona, k.onfiskohen 20 kilogramë m.arihuanë, shtatë automjete dhe një motoçikletë

35
#

Në shumë aksione të ko.rrdinuara policia deri tani ka arr.estuar 10 persona shtetas të Maqedonisë së Veriut dhe gjatë bas.tisjeve ko.nfiskoi rreth 20 kilogramë ma.rihuanë, dr.oga tjera na.rkotik, shtatë automjete dhe një motoçikletë.

Reparti për zbulim të k.rimit të organizuar dhe serioz dhe Reparti për polici kr.iminalistike pranë Byrosë për siguri publike në MPB, në bashkëpunim me Sektorin për punë të brendshme Ohër dhe Repartin për operacione policore të specializuara, ndërsa në koordinim me Prokurorinë Themelore Publike Strugë, zbuloi një grupë kr.iminelësh e cila është marrë me fu.rnizimin dhe shitjen e m.arihuanës në Strugë, Ohër, Manastir, Veles dhe Tetovë.

Gjatë h.etimit, ku.mtoi sot MPB, është konfirmuar se grupi është udhëhequr nga L.G.(25) nga Struga, i cili ka qenë i obliguar për furnizim, organizim të transportit dhe distribuim deri te di.lerët e rrugëve për shkak të ri.shitjes së mëtutjeshme dhe M.D.(23) nga Struga, i cili dro.gën e ka fshehur në një shtëpi ui.kendi në fshatin Belicë e Epërme, ku është paketuar dhe dorëzuar personit L.G. për shitje të mëtutjeshme.

Në fillim të muajit gusht 2019 në rrugën rajonale Resnjë-Manastir është b.astisur në automjetin udhëtues “mazda” me ta.rga të Velesit, i ngasur nga D.D.(38) nga Velesi dhe janë gjetur rreth 4,5 kilogram ma.rihuanë, ndërsa gjatë b.astisjes në shtëpinë e tij janë gjetur dhe marrë edhe 2,5 kilogram m.arihuanë.

Në suaza të he.timit të zbatuar në rajonin e Ohrit, nga liria janë pri.vuar personat L.G.(34) dhe A.V.(38), të dy nga Shkupi. Gjatë ba.stisjes në një apartman në lagjen Lagadin, ku përkohësisht kanë qëndruar dhe në automjetin udhëtues “opel vektra” dhe “folksuagen pasat”, janë gjetur dhe marrë rreth tre kilogramë m.arihuanë.

Në mes të muajit gusht në hyrje të Manastirit, potencohet në ku.mtesë, gjatë ba.stisjes së automjetit udhëtues “mitsubishi”, i drejtuar nga Z.K.(32) nga Manastiri, është gjetur dhe marrë ma.rihuanë, për çka është dorëzuar de.noncim adekuat. Gjatë fundit të muajit gusht nga liria janë pr.ivuar N.M.(52) dhe G.M.(26), të dy nga Tetova, sepse gjatë b.astisjes së automjetit udhëtues “BMW” në rrugën rajonale për në fshatin Falishe dhe Saraqino janë gjetur dhe marrë rreth 10 kilogram ma.rihuanë. Të gjithë këto persona dr.ogën e kanë marrë nga L.G. dhe M.D.

Nga MPB informojnë se dje janë kry.er ba.stisje në shumë lokacione në Ohër dhe Strugë te anëtarët e grupit kr.iminel.

Në Ohër është b.astisur në dy lokacione, te P.K.(34) dhe R.T.(29)me ç’rast sëhtë gjetur dhe marrë mar.ihuanë. Në rajonin e Strugës janë kryer b.astisje në një shtëpi dhe hapësira tjera në pesë lokacione dhe atë te personat L.G. dhe M.D., me ç’rast janë gjetur dhe marrë dy p.eshore di.gjitale, valixhe rrugore me mbetje të ma.rihuanës, celularë, SIM-kartela, pistoletë “Çeshka Zbroevka” një k/orrnizë dhe 16 plu.mba, automjet udhëtues “fiat punto” dhe motoçikletë “tr.uva”. Të gjithë janë pr.ivuar nga liria dhe kundër tyre do të dorëzohet padi p.enale për shkak të ek.zistimit të bazave të dy.shimit për vepër penale të bërë “prodhimtari të paautorizuar dhe lëshim në qarkullim të dr.ogave nar.kotike, s.ubstancave ps.ikotrope dhe pre.kursore”, dhe “përpunim të paau.torizuar, mbajtje, ndërmjetësim dhe tregtim me ar.më ose m.aterie sp.ërkatëse”.

Në bazë të urdhërit gjyqësor është kryer ba.stisje edhe në një shtëpi dhe hapësira tjera te personi M.M. (32) në Strugë për shkak të dy.shimit për in.volvim në tregti të palejuar me dr.ogë. Megjithatë, nënvizohet në kumtesë, janë gjetur dhe marrë ma.rihuanë dhe shishe të mbushura me lëng të panjohur, për çka pas ekspertizës së kryer plotësisht do të dorëzohet padi penale kundër personit M.M.