Qeveria merr 700 milionë euro të tjera borxh i ri

Maqedonia hyri në borxh të ri për 700 milion euro.

Me këto mjete, 500 milion euro do të shfrytëzohen për kthimin e borxhit të mëparshëm, ndërsa 200 milion tjerat do të përfundojnë në buxhetin e shtetit. Borxhi duhet të paguhet deri në mars të vitit 2028 ndërsa kësti vjetor do të jetë 1.6 për qind