Qytetarët e Maqedonisë deri më 31 maj duhet t’i kontrollojnë deklaratat vjetore të taksave të dorëzuara nga DAP

Advertisment

Drejtoria e të Ardhurave Publike ka përgatitur dhe dorëzuar para qytetarëve deklaratat vjetore të taksave për vitin 2019.

Ndaj atje ftojnë përdoruesit e regjistruar të sistemit “Taksa e-Personal” të inspektojnë kthimin vjetor të taksave për vitin 2019 përmes profileve të tyre të përdoruesit.

Reklame

Qytetarët, siç thonë nga DAP, mund të konfirmojnë ose korrigjojnë deklaratën vjetore të taksave për vitin 2019, jo më vonë se afati i 31 majit 2020. Pas skadimit të afatit ligjor më 1 qershor 2020, deklaratat vjetore të taksave do të marrin statusin e deklaratave përfundimtare të taksave, sipas statusit të fundit të deklaratës vjetore të taksave – konfirmuar ose korrigjuar, dhe do të konfirmohet edhe deklaratat vjetore të taksave të cilët nga personi fizik nuk janë konfirmuar ose korrigjuar./GazetaExpress/