Qytetarët nuk i morën paratë e premtuara për inverterët (VIDEO)

Vauçerët e premtuar me nga 1 mijë euro për blerjen e inverterëve si zëvendësim për shporetet me dru nuk arritën në duart e qytetarëve.

Paratë në lartësi prej 10 milionë eurove që i siguroi ESM janë transferuar nëpër komuna dhe tani pritet të fillojë shpërndarja tek qytetarët. Përgatitja e programit sipas të cilit do realizohet aksioni, dokumentet e nevojshme dhe mënyra e aplikimit janë nën kompetencat e Ministrisë së ambientit jetësor.