Qytete të sigurta, policë të mëhallës, Polici komunale dhe E-inspektorë për rend dhe drejtësi

Advertisment

Koncept i ri i sigurisë në komunikacion “Qytete të sigurta” (Safe City), veçanërisht në qendrat urbane, finalizim i konceptit “Polic i mëhallës”, modernizim i vendkalimeve kufitare me instalimin e lexuesve digjitalë të targave, forcim të sistemit për mbikëqyrje të vijës kufitare me rritjen e numrit të kamerave celulare, afateve për arkëtimin e gjobave që nuk do të varen nga “faktori njeri”, janë një pjesë e Programit për punë të Qeverisë në periudhën 2020-2024, të përfshirë në pjesën “Rend dhe drejtësi”.

Fokusi do të vihet edhe në riformatimin e sistemit dhe rregullave në mbikëqyrjen inspektuese.

Reklame

– Një zëvendëskryeministër do t’i koordinojë të gjitha inspektimet. Për një vit thuajse do të përgjysmojmë numrin e inspektorateve, ndërsa do të dyfishojnë numrin e inspektorëve për mjedis jetësor dhe inspektim të tregut, qëndron në programin qeveritar.

Qeveria, siç është paralajmëruar, do të vendosë polici komunale nën kompetenca të pushtetit lokal.

Koncepti i ri “Qytete të sigurta” nënkupton edhe rregullimin e qartë dhe rigoroz të shpejtësive në vendbanimet, vendosje të sistemit të kamerave për kontrollin e respektimin e rregullave dhe shpejtësive, automatizim të plotë të procesit të gjobave dhe ndërlidhje të gjobave për regjistrimin e automobilit.

„Safe City“ do të fillojë nga udhëkryqet kryesore dhe bulevardet dhe sipas fazave do të zgjerohet në të gjitha qendrat urbane. Nëpër rrugë, nënvizohet në programin, do të vendosen radarë celularë dhe kamera meqë numri më i madh i viktimave nga aksidentet rrugore shumë shpesh është rezultat i shpejtësisë së papërshtatur dhe mosrespektimit të kufizimeve.

Në programin qeveritar paralajmërohet edhe finalizim i konceptit „Polic i mëhallës” me plotësimin e të gjitha vendeve për policë në uniformë, duke përdorur përvojën e pilot projekteve në disa komuna.

– Prani më e madhe e policëve në uniformë në mëhallët tona do t’i dekurajojë kriminelët, ndërsa do t’i qetësojë qytetarët. Njëherësh, do të krijojë bashkëpunim më të afërt mes qytetarëve dhe policisë, qëndron në Programin.

Me instalimin e lexuesve digjitalë të targave në vendkalimet kufitare dhe me rritjen e numrit të kamerave celulare, sqarohet në programin qeveritar, do të racionalizohen resurset njerëzore dhe do të arrihet efikasitet dhe kontroll më i madh i kufijve.