Rexhepi: Koridori 8 ëndërr 160 vjeçare

Zëvendësministri i transportit dhe lidhjeve Bekim Rexhepi në TVM2 në emisionin Ritmi i ditës shpjegoi për koridorin e 8 ku tregoi për projektin e koridorit 8 ku tha është ëndër jo disa vjeçar por qindra vjeçar. Para disa muajve kam hasur në disa të dhëna se ideja është gjithësej 160 vjeçar si projekt madhor, koridori 8 ka ndikim në ekonominë e vendit dhe është urë lidhëse e R.Maqedonisë së Veriut mes vendeve të ballkanit.

Kundërshtarë të këtij projekti kanë qenë “luftërat”, pushtetet jo stabile. Është korridor strategjik, ndërkombëtar, pan-evropian.

Me këtë korridor do të jetë një qarkullim më i lehtë dhe më i lirë i njerëzve dhe i mallrave. Ndikon në zhvillimin ekonomik të shteteve dhe njoftimin e njerëzve.

Korridori 8 lidhet me tre korridore tjera, Korridorin 4, korridorin 9 dhe 10-të.