Rexhepi: Lëvizja BESA partner i barabartë në koalicion dhe qeverisjen e ardhshme

Nënkryetari i Lëvizjes BESA, Kastriot Rexhepi në një intervistë për TV21, flet për fushatën mes LB-LSDM, ku mesa tjerash tha se ende shtabet zgjedhor nuk i kanë definuar çështjen e strategjisë së fushatës, mirëpo në parim Lëvizja BESA është si partnere e barabartë në këtë koalicion, ashtu si edhe u prezantua gjatë nënshkrimit të marrëveshjes.

Lëvizja BESA do të bën fushatën e saj në zonat ku ka mbështetës dhe do të thërras për mbështetjen e LB e cila është pjesë e këtij koalicioni, kështu që ka mundësi që pjesa më e madhe të bëhet si fushatë vetanake, mirëpo nuk përjashtohet mundësia edhe në raste të caktuara që të ketë edhe fushatë dhe aktivitete të përbashkëta.