Rindërtimi i rrugës lokale Tetovë – f.Sellcë

Ka filluar rindërtimi i rrugës lokale Tetovë – Sellcë, nga hyrja e fshatit deri tek lapidari ku ndahet rruga për në fshatin Llacë.

Ky projekt gjithashtu financohet nga programi qeveritar i TAV, dhe është i një rëndësie të veçantë për banorët e malësisë së Tetovës.