Shiu i madh në Mekë, haxhilerët freskohen pas v.apës së madhe

30
#

Rr.ebesh shiu në Mekë, haxhilerët fre.skohen pas v.apës së madhe

Pas përfundimit të Haxhit, si njëri ndër ri.tet kryesore fetare për muslimanët, Meka është ballafaquar me r.eshje të mëdha të shiut. Ky shi ka shkaktuar p.ërmbytje në shumë pjesë të qytetit. Haxhilerët shqiptarë që ndodhen ende në Arabinë Saudite, i janë gëzuar këtij shiu që erdhi si freskim për ta pas v.apës pë.rvëluese gjatë Haxhit.