Rregullat që duhet të respektohen nga besimtarët në xhami (VIDEO)

Advertisment

Rregullat që duhet të respektohen nga besimtarët mysliman nëpër xhami janë si vijojnë:

Besimtarët me simptoma të gripit, namazin duhet ta falin në shtëpi dhe jo në xhami.

Reklame

Besimtari duhet të merr abdes në shtëpi.

Çdo besimtarë me vete duhet të merr sexhade, tespihët dhe kuranin personal.

Besimtari obligohet të mbajë maskë mbrojtëse.

Besimtari duhet të dezinfektojë duart në hyrje të xhamisë.

Brenda xhamisë besimtari duhet të falet në vende të përcaktuara paraprakisht.

Në oborrin e xhamisë besimtari duhet të kujdeset vet për distancën fizike gjatë faljes së namazit.

Pas përfundimit të namazit besimtarit i ndalohet përshëndetja tradicionale me besimtarët e tjerë.

Nuk duhet të krijojnë turmë gjatë daljes nga xhamia.

Nuk duhet të qëndrojë në grupe pa nevojë brenda e as jashtë xhamisë.