Rruga e UÇK në Tetovë, tani me gjitha standardet (FOTO)

91

Rruga e UÇK në Tetovë, tani me gjitha standardet

Pas mbarimit të punëve rreth ndërtimit të kanalit të ujit, vendosjes së instalimeve nëntokësore të ndriçimit publik dhe bekatonizimit të trotoareve, sot bëmë asfaltimin e plotë të rrugës së UÇK-së në gjatësi prej 250 metra!  Kjo rrugë e cila u dëmtua në vërshimet e vitit 2015, tani më ka një pamje moderne dhe do të mundësojë qarkullim efikas të automjeteve dhe këmbësorëve!