S.ulmohet një police nga një vajzë 24 vjeçare

56
#

Një vajzë (24) ka s.ulmuar një policë në Gjevgjeli.

Sipas informacioneve nga MPB, dje në orën 12:00 në stacionin policor në Gjevgjeli është arr.estuar A.R. (24) nga Gjevgjelia, sepse ka su.lmuar një police zyrtar e cila ka in.tervenuar pas paraqitjes nga T.R. (79) nga Gjevgjelia se të njëjtën ditë në orën 10:00 gruaja e tij R.R. (72) nga Gjevgjelia është s.ulmuar fi.zikisht nga mbesa e saj A.R.

Pas dokumentacionit të rastit kundër A.R. do të merren m.asa paraprake.