Shiu do t’i rrisë dukshëm nivelet e ujit, të shmanget lëvizja pranë lumenjve

Reshjet e shiut, të cilat pritet të tejkalojnë 50 litra për metër katror, ​​pritet t’i rrisin dukshëm nivelet e ujit, veçanërisht në lumenjtë Radika, Sateska, Koselska dhe Golema, Treska, Vardar dhe të Lumit të Zi.

Nga DPHM njoftojnë se në pjesët perëndimore të vendit reshjet pritet të tejkalojnë 50 l/m2 dhe se në ato pjesë të vendit priten nivele dukshëm më të larta të ujit, duke mbushur shtretërit e lumenjve si dhe derdhjet lokale.

Reklame

“Kjo veçanërisht ka të bëjë për lumenjtë Radika, Sateska, Koselska dhe Lumi i madh (i Resenjës) në pellgjet e të cilave janë të mundshme derdhje. Gjithashtu, niveli i lartë i ujit dhe mbushje e shtratit të lumit pritet në lumin Treska (ku janë të mundshme derdhje lokale në atë pellg, në Pllasnicë dhe në degët më të vogla), dhe gjithashtu lumi Treska pritet të ketë shtrat të mbushur lumi. Rritja e nivelit të ujit pritet në pjesën e sipërme të pellgut të Lumit të Zi dhe degët e tij më të vogla, sipas DPHM, ku shtojnë se sipas nivelit të ujit dje ka vend për mbushje.

Niveli i lartë i ujit pritet edhe në lumin Vardar në rrjedhën e sipërme të tij, së bashku me degët e tij në atë pjesë.

Në pjesën lindore, reshjet pritet të jenë më të lehta, por nga DPHM thonë se nivele të larta të ujit dhe derdhje të mundshme të dobëta lokale janë të mundshme në pellgun e lumenjve Kriva, Kumanovska dhe Pçinja.

Nga DPHM paralajmërojnë lëvizje jashtëzakonisht të kujdesshme (nëse është e mundur të shmanget) pranë lumenjve dhe përroskave në të gjithë vendin për shkak të rrezikut të derdhjes së tyre. Kjo më së shumti i referohet rrjedhave ujore në pjesën perëndimore të vendit ku reshjet do të jenë më të mëdha dhe ekziston rreziku i daljes së tyre nga shtrati, por edhe atyre nga pjesët lindore ku priten vlera të larta të niveleve të ujit.