Shkolla e Neproshtenit, tualete jashtë objektit shkollor (VIDEO)

Përderisa shumë shkolla përballen me mungesë të sapunëve nëpër tualete, Shkolla “Eqrem Çabej” në Neproshten madje nuk ka as tualet brenda objektit shkollor. Si në mesjetë, tualeti i shkollës ndodhet 80m larg objektit dhe në gjendje të keqe.

“Edhe pse slogani i shkollës fillore “Eqrem Çabej” këtu në fshatin Neproshten është pastërtia është shëndet, megjithatë nga mos kujdesi i institucioneve si Komuna po ashtu edhe Ministria është e pamundur që arsimtarët dhe nxënësit e kësaj shkolle të kenë përballë pastërtinë në tualetet e shkollës që janë 80 metra larg objektit shkollor”

Reklame

Largësia e tualeteve nuk problemi i vetëm që ka kjo shkollë fillore, por gjendja në të cilën janë këto tualete.

Përgjegjësi i shkollës thotë se tualetet në gjendje të këtillë janë për vite me radhë, edhe përkundër kërkesave të shumta të drejtorisë së shkollës për rregullimin e tyre.