Si të kontrolloni nëse është kthyer kilometrazhi në veturën e përdorur?

Reduktimi i kilometrazhit është një manipulim shumë i zakonshëm në botën e sotme, dhe sipas burimeve nga Gjermania, bëhet në çdo të tretën e makinave të përdorura.

Mashtrimi i klientëve dhe kompanive të qiradhënies nuk është një shaka, dhe vetëm në Gjermani, dëmi prej rreth 6 miliardë eurosh u bë për shkak të mashtrimit të heqjes së kilometrazhit.

Kështu, mashtruesit rrisin vlerën me një mesatare prej 3,000 euro për makinë dhe mashtrojnë blerësit e makinave të përdorura ose kompanitë e qiradhënies, dhe dëmi i përgjithshëm i vlerësuar vetëm në Gjermani është rreth gjashtë miliardë euro në vit.

Si e vëreni nëse kilometrazhi është hequr nga makina?

1. Kontrolloni faturat e riparimit, raportet e inspektimit, faturat e karburantit (kur përdorni një kartë karburanti, kilometrazhi shfaqet atje), datat e shërbimit dhe kilometrazhin në librezën e automjetit ose etiketën e ndërrimit të vajit për vërtetësinë.

2. Kontaktoni pronarin e mëparshëm i cili është i regjistruar në certifikatat e regjistrimit. Pyete atë për dokumentet e përmendura në pikën e parë, në mënyrë që të të shpjegojë kilometrazhin me të cilin është shitur automjeti.

3. Mos u mbështetni në të dhënat e kilometrazhit të shitësit. Ato kryesisht nuk janë detyruese. Këmbëngulni që “kilometrazhi aktual” të tregohet me shkrim në kontratën e shitjes.

4. Kontrolloni automjetin e përdorur nga një mekanik.

5. Kur bleni një makinë të përdorur mos e shikoni vetëm për kilometrazhin, por kushtojini vëmendje edhe pjesëve tjera.